Registrácia

Spojte sa s nami na beznenavisti.eu a pomôžte vytvoriť online prostredie plné rešpektu a porozumenia.

Váš hlas a angažovanosť majú skutočnú silu. Registrovaním sa na beznenavisti.eu sa prispievate k zmene digitálneho sveta k lepšiemu. Vytvárame miesto, kde sa každý môže cítiť bezpečne a kde sa konštruktívna diskusia stáva normou.

Vaše úsilie môže mať veľký dosah. Pomôžte nám posilniť a rozvíjať komunikačné schopnosti ľudí v boji proti nenávisti.

Zaregistrujte sa ešte dnes a začnite svoju cestu k zmene.

Beznenávisti.eu sa zaväzuje, že naša platforma bude prístupná a dostupná pre všetkých používateľov.

Platforma Beznenávisti.eu je tu preto, aby pomohla jednotlivcom, komunitám a organizáciám bojovať proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania, informovanosti a praktických nástrojov.

Štandartný prístup

0

0

EURO ročne

EURO mesačne

1 školitel

30 skupina pre rolové hry

30 účastníkov na skupinu

Na použitie v triede (offline)

Použite svoj vlastný konferenčný softvér

Potrebujete individuálne riešenie?

Kontaktujte nás

kliknutím na tlačidlo nižšie

??? školitel

Neobmedzené skupiny pre rolové hry

30účastníkov na skupinu

Na použitie v triede (offline)

Použite svoj vlastný konferenčný softvér

Disclaimer

Táto sekcia na podporu pedagógov v boji proti nenávisti na internete bola vytvorená a zriadená s finančnou podporou Európskej komisie do augusta 2023.

V budúcnosti sa bude priebežne aktualizovať.

Podpora Európskej komisie na vytvorenie stránky love-storm.eu neznamená podporu obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

Beznenavisti.eu – Online vzdelávacia platforma proti online nenávisti © 2023

Beznenavisti.eu je licencovaná pod CC BY-NC 4.0