Registrácia

Spojte sa s nami na beznenavisti.eu a pomôžte vytvoriť online prostredie plné rešpektu a porozumenia.

Váš hlas a angažovanosť majú skutočnú silu. Registrovaním sa na beznenavisti.eu sa prispievate k zmene digitálneho sveta k lepšiemu. Vytvárame miesto, kde sa každý môže cítiť bezpečne a kde sa konštruktívna diskusia stáva normou.

Vaše úsilie môže mať veľký dosah. Pomôžte nám posilniť a rozvíjať komunikačné schopnosti ľudí v boji proti nenávisti.

Zaregistrujte sa ešte dnes a začnite svoju cestu k zmene.

Beznenávisti.eu sa zaväzuje, že naša platforma bude prístupná a dostupná pre všetkých používateľov.

Platforma Beznenávisti.eu je tu preto, aby pomohla jednotlivcom, komunitám a organizáciám bojovať proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania, informovanosti a praktických nástrojov.

Štandartný prístup

0

0

EURO ročne

EURO mesačne

1 školitel

30

30 účastníkov na skupinu

Na použitie v triede (offline)

Použite svoj vlastný konferenčný softvér

Potrebujete individuálne riešenie?

Kontaktujte nás

kliknutím na tlačidlo nižšie

??? školitel

Neobmedzené skupiny pre rolové hry

30účastníkov na skupinu

Na použitie v triede (offline)

Použite svoj vlastný konferenčný softvér