Centrum odpovedí

Milí pedagógovia, v nádeji na zlepšenie spoločenskej situácie a šírenie láskavosti namiesto nenávisti sme pre vás pripravili túto platformu, ktorá sa stane vaším sprievodcom a pomocníkom pri nasledujúcich vzdelávacích dobrodružstvách zameraných na riešenie nenávistných prejavov na internete, zlepšenie komunikačných zručností vašich žiakov pri obrane seba a svojho okolia v online priestore a aktivizáciu spoločnosti v boji proti nenávistným prejavom.

 

Centrum odpovedí vám poskytne pochopenie nenávistných prejavov a nevyhnutnosti vzdelávania v oblasti nenávistných prejavov v digitalizovanom svete 21. storočia, umožní vám nahliadnuť do rolových hier ako vzdelávacej metódy, vysvetlí vám jej náročnosť a zvládanie emócií počas vzdelávania pomocou rolových hier a poskytne vám tipy, ako štruktúrovať a napísať vlastné vzdelávanie pomocou rolových hier, aby ste svojim žiakom poskytli čo najlepší zážitok. Nájdete tu aj podrobné informácie o tom, ako pracovať s používateľským rozhraním platformy.

Ste pripravení vydať sa na cestu k tolerantnejšej spoločnosti? Výprava sa začína tu!

 

Stiahnite si návod na používanie platformy

Otázky a odpovede

Nenávistný prejav je prejav alebo vyobrazenie, ktoré sa používa na napadnutie alebo zneváženie osôb. Ľudia sú terčom útokov, pretože patria k určitým marginalizovaným skupinám. Čelia diskriminácii – sú znevažovaní, pretože patria k danej skupine. Vyjadrenia môžu byť rasistické, sexistické, antisemitské, ableistické a mnohé iné formy diskriminácie. Ľudia nie sú terčom útokov ako jednotlivci, ale preto, že sú identifikovaní ako príslušníci takejto skupiny: V prípade, že je to skupina, ktorá je zaradená do tejto skupiny, je to možné: farební ľudia, ženy, židia a zdravotne postihnuté osoby.

Predstavte si, že idete po ulici svojho mesta a vidíte, ako šikanujú osobu, ktorú ste nikdy nevideli, ako zareagujete? Prišli by ste ju zachrániť, ignorovali by ste tento zjav a tvárili by ste sa, že ste tam nikdy neboli, prešli by ste okolo alebo by ste sa pokúsili zavolať o pomoc a snažili by ste sa tento konflikt utíšiť? V ére digitálnych technológií sú internet a sociálne médiá našimi novými ulicami – kde sa ľudia stretávajú, rozprávajú a užívajú si svoj čas, ale tiež rozsievajú neznášanlivosť či šíria násilie.

Reakcie ľudí, ktorí sú konfrontovaní s nenávistnými prejavmi na internete, môžu byť úplne odlišné. Závisí to aj od druhu nenávistných prejavov, ktoré sa objavia. Ak patria k marginalizovanej skupine, ktorá je terčom nenávistných komentárov, emocionálna reakcia môže byť oveľa intenzívnejšia. Je to preto, že pravdepodobne majú veľa spomienok na to, že zažili takúto formu diskriminácie. Reakcie sa môžu v jednotlivých situáciách líšiť. Môžu zahŕňať: pocit ohromenia, bezmocnosti, frustrácie, hnevu, smútku, beznádeje, ale aj pobavenia. Humor môže slúžiť ako mechanizmus vyrovnávania sa s nenávistnými prejavmi.

Vedieť, ako reagovať, chrániť seba a svoje komunity a tlmiť konflikty, keď vidíme násilie na internete, je jednou z kľúčových zručností, ktoré si musíme osvojiť vo svete, ktorý nikdy neprestáva komunikovať. Platforma pod názvom LOVE-Storm bola vyvinutá tak, aby ste ju mohli používať na trénovanie seba a svojich žiakov, aby ste dokázali pokojne a rázne reagovať na nenávisť na internete. Školenia vám pomôžu získať potrebné zručnosti a odvahu chrániť sa a pomáhať obetiam nenávistných prejavov tým, že vás prostredníctvom skúseností s hraním rolí naučia, ako zapojiť verejnosť a okolostojace osoby a znížiť vplyv agresorov.

 

Sloboda prejavu je základným právom demokratickej spoločnosti. Zabezpečuje, aby ľudia mohli slobodne vyjadriť svoj názor. Nenávistné prejavy to ohrozujú. Dôsledkom nenávistných prejavov je, že sa umlčujú hlasy marginalizovaných skupín spoločnosti. Ľudia sa už nemusia cítiť slobodní pri vyjadrovaní svojho názoru. Tým sa znižuje rozmanitosť hlasov – najmä v online priestore. V niektorých krajinách je používanie diskriminačného jazyka dokonca zakázané zákonom. Cieľom je zabezpečiť, aby všetci ľudia mali rovnaké ľudské práva.

 

Hraním roly si môžete na chvíľu vyskúšať byť niekým iným. V kontexte platformy vám roleplay pomáha lepšie pochopiť agresora, obeť a ostatných účastníkov online konverzácie tým, že sa vžijete do ich úlohy.

 

Všetci sme to zažili. Hodinová prednáška s 20 slajdmi v PowerPointe, pri ktorej ste po siedmom slajde zaspali. Keď po dlhom sedení odchádzate z prednášky, máte predstavu o tom, o čom sa hovorilo, ale ešte ste sa nič nenaučili. Prácu urobíte doma, keď si vedomosti precvičíte. Ak sa chcete učiť, musíte sa priamo venovať téme, mať skúsenosť, z ktorej môžete čerpať poznatky, a potom svoje poznatky uplatniť v ďalšej činnosti, ktorú sa chystáte vykonať. Učenie možno pozorovať len ako zmenu správania. Na to je potrebná prax. Preto Lovestorm používa ako metódu učenia rolové hry. Hranie rolí je zábavný spôsob, ako používať čerstvo nadobudnuté vedomosti a zručnosti v reálnom čase a ako si počas hry overovať a zlepšovať svoje schopnosti. Počas roleplay sa musíte aktívne zapájať, premýšľať o situácii v prostredí online chatu, aplikovať to, čo ste sa naučili, a sami zistiť, čo funguje a čo nie. Po skončení hrania rolí budete mať skúsenosť, z ktorej budete môcť vyvodiť závery počas reflexie.

Platforma Lovestorm využíva rolové hry ako vzdelávaciu metódu, ktorá vám umožní priamo zažiť situáciu v online prostredí, v ktorej by ste museli využiť svoje komunikačné zručnosti na potlačenie nenávisti, vyzvanie okolostojacich na akciu, ochranu obete a zníženie vplyvu agresora v bezpečnom a kontrolovanom prostredí. Hranie rolí vám umožní trénovať komunikačné svaly a občiansku odvahu, aby ste boli pripravení na reálnu situáciu.

 

Nenávistné prejavy môžu mať na ľudí, ktorí sa s nimi stretávajú, silný emocionálny vplyv. Je to preto, že ľudia, ktorí sú v našej spoločnosti vystavení diskriminácii, sa s ňou stretávajú denne. V prostredí online školení facilitátor nie vždy vidí, ako školenie ovplyvňuje ľudí. Výzvou je preto venovať pozornosť skupine počas školenia, ako aj jednotlivcom. Účastníci, ktorí sa cítia spustení (prežívajú ohromnú emocionálnu reakciu), sa nie vždy podelia o to, že sa necítia dobre. Je dôležité vytvoriť prostredie, v ktorom sa účastníci cítia bezpečne. Po skončení školenia by účastníci mali byť informovaní o ďalších podporných štruktúrach.

 

Školenie o nenávistných prejavoch by malo podnecovať k zamysleniu a malo by byť povzbudzujúce. Pre účastníkov by malo predstavovať zaujímavú skúsenosť. Nenávistné prejavy môžu byť pre niektorých ľudí emocionálne vypätou témou. Preto je dôležité zabezpečiť (pokiaľ je to možné), aby každý účastník odchádzal zo školenia v rovnakom alebo lepšom emocionálnom stave, než v akom naň prišiel. Mnohí ľudia si neuvedomujú, ako veľmi ich môže ovplyvniť čítanie komentárov nenávistných prejavov. Ako facilitátor ich na to môžete pripraviť tým, že to počas školenia niekoľkokrát spomeniete. Mnohým účastníkom to pomôže, pretože môžu prispôsobiť svoje očakávania od školenia a sú potom emocionálne pripravení na akékoľvek pocity, ktoré sa objavia.

Na výber máte niekoľko rôznych scenárov hrania rolí. Dôrazne odporúčame vybrať si len tie, ktorým dobre rozumiete. Každý scenár má ako tému jednu alebo viacero foriem diskriminácie. Vyberte si len tie témy, o ktorých už máte určité vedomosti. Ak o problematike sexizmu viete veľa, vyberte si scenár podľa toho. Ak problematiku ableizmu nepoznáte, odporúčame vám, aby ste si nevybrali scenár, ktorý sa tejto téme venuje. Ak nie ste s témou oboznámení, nebude možné vytvoriť pre účastníkov bezpečné prostredie.

Už ste niekedy požiadali o pomoc v skupinovom chate, ale bezvýsledne? Ľudia videli vašu správu s prosbou o domácu úlohu alebo telefónne číslo, na ktoré ste potrebovali zavolať, ale nikto neodpovedal. To by mohol byť príklad efektu nezúčastneného pozorovateľa.

Ten hovorí, že čím viac ľudí je svedkom toho, že sa cudzí človek ocitol v nebezpečenstve, tým menšia je pravdepodobnosť, že mu niektorý jednotlivec príde na pomoc. Túto logiku môžeme aplikovať aj na online prostredie v prípade, že na človeka zaútočia agresori, ktorí používajú nenávistné prejavy, aby obeť vo verejnej diskusii dehonestovali a ponížili.

Ako čeliť efektun nezúčastneného pozorovateľa: Budujte empatiu tým, že budete uvažovať o tom, ako sa môže cítiť človek na mieste obete. Uvedomte si situácie, ktoré si môžu vyžadovať zásah. Keď si všimnete problém, nečakajte na pomoc ostatných. Buďte tým, kto prevezme zodpovednosť. Majte na pamäti, že v skupinovom prostredí si každý myslí, že pomôže niekto iný. Predpokladajme, že nikto nepomôže, a prevezmime osobnú zodpovednosť za zásah.

Odvrátiť pozornosť: Ak je priamy zásah ťažký, odvrátenie pozornosti môže situáciu na chvíľu zmierniť. Vytvorenie akéhokoľvek rozptýlenia môže vytvoriť príležitosť, ktorá pomôže zmeniť dynamiku alebo smer eskalácie.

Delegovať: Nemajte pocit, že musíte konať sami. Ak máte pocit, že situáciu sami nezvládnete, požiadajte o pomoc oficiálne orgány, ako je polícia, ochranka alebo vedúci predajne.

Dokumentovať: Môže byť veľmi užitočné zaznamenať incident, ktorý sa niekomu stal. Pri bezpečnom a zodpovednom dokumentovaní obťažovania však treba mať na pamäti niekoľko vecí. Skôr ako začnete nahrávať, zhodnoťte svoju bezpečnosť a VŽDY sa opýtajte osoby, ktorá bola obťažovaná, čo chce s nahrávkou urobiť. Zverejňovanie traumatického zážitku inej osoby bez jej súhlasu nie je spôsob, ako byť účinným a užitočným pozorovateľom.

Oddialiť: Niektoré typy obťažovania sa odohrávajú mimovoľne alebo veľmi rýchlo, v takom prípade možno budete musieť počkať, kým sa situácia skončí, aby ste sa mohli porozprávať s osobou, ktorá bola terčom obťažovania. Vždy je dobrým zvykom opýtať sa jej, či je v poriadku a či ju môžete nejako podporiť.

Usmerniť: Možno ste svedkom situácie medzi priateľom a inou osobou, ktorá vyzerá, že sa môže vystupňovať, a tak zasiahnete a vytiahnete svojho priateľa zo situácie. Ak je to bezpečné, priamy zásah je najbezprostrednejším spôsobom, ako zasiahnuť do situácie a zabrániť jej prerasteniu do krízy.

Nezodpovedali sme vám
na vašu otázku?
Napíšte nám!