O platforme beznenavisti.eu

Veríme, že každý má svoju úlohu v boji proti
nenávistným prejavom na internete.

Naša platforma je navrhnutá tak, aby pomáhala občanom budovať zručnosti a odolnosť v boji proti nenávistným prejavom online prostredníctvom rolových hier, ktoré učia mäkké zručnosti, mediáciu a nenásilnú komunikáciu v bezpečnom a kontrolovanom prostredí.

Uvedomujeme si, že nenávistné prejavy online môžu byť zraňujúce, rozdeľujúce a škodlivé a ovplyvňujú ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev. Lovestorm je tu preto, aby pomohol jednotlivcom, komunitám a organizáciám bojovať proti nenávistným prejavom prostredníctvom vzdelávania, zvyšovania povedomia a praktických nástrojov.

Platforma prístupná každému.

Naša platforma je prístupná každému bez ohľadu na jeho zázemie alebo skúsenosti. Veríme, že každý má svoju úlohu pri vytváraní tolerantnejšej a súcitnejšej online komunity. 

Či už ste študent, aktivista, líder komunity alebo jednoducho niekto, komu záleží na pozitívnej zmene, Lovestorm vám pomôže vybudovať si zručnosti a sebadôveru, ktoré potrebujete na účinný boj proti nenávistným prejavom.

Prostredníctvom našej platformy sa môžete naučiť, ako účinne reagovať na nenávistné prejavy, precvičiť si mediačné techniky a rozvíjať zručnosti potrebné na budovanie tolerantnejšej online komunity. Náš prístup založený na hraní rolí vám umožní zažiť realistické scenáre a precvičiť si svoje zručnosti v bezpečnom a kontrolovanom prostredí. Naším cieľom je pomôcť vám rozvíjať zručnosti potrebné na zvládanie náročných rozhovorov a podporovať empatiu a porozumenie.

V tíme beznenavisti.eu sme odhodlaní vytvárať inkluzívnejší a tolerantnejší online priestor, v každom jednom rozhovore. Veríme, že ak jednotlivcom a komunitám poskytneme nástroje a znalosti potrebné na boj proti nenávistným prejavom, môžeme vybudovať lepšiu budúcnosť pre všetkých. Naša platforma sa neustále vyvíja a my neustále hľadáme nové a inovatívne spôsoby, ako podporiť našich používateľov a podporiť toleranciu a porozumenie.

Pridajte sa k nám v boji proti nenávistným prejavom online a staňte sa súčasťou komunity Lovestorm ešte dnes. Spoločne môžeme dosiahnuť online priestor bez nenávisti.

Naši partneri