Kniha

(Ne)bezpečne v sieti

Publikácia je určená hlavne mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou, ale aj pedagógom. Je rozdelená do dvoch hlavných blokov. Teoret ...

Prečítajte si viac
Publikácia je určená hlavne mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou, ale aj pedagógom. Je rozdelená do dvoch hlavných blokov. Teoretická časť sa skladá zo štyroch tématických kapitol. Každá kapitola obsahuje postrehy a názory autorov, ale aj informácie z odbornej literatúry.   Mediálna gramotnosť: Úvodná kapitola do problematiky, poukazuje na dôležitosť spracovania informácií a faktory, ktoré na nás vplývajú. Kritické myslenie: Zameriava sa na vysvetlenie pojmu kritické myslenie, nutnosť jeho používania. V kapitole sa venujeme aj argumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou témy kritické myslenie. Bezpečne online: Kapitola poukazuje na nástrahy, s ktorými sa v online prostredí môžeme stretnúť. Aké situácie pri využívaní internetu môžu nastať a na čo si dávať pozor. Digitálne občianstvo: Kapitola odhaľuje pre mnohých nový pojem „Digitálne občianstvo“. Vysvetľuje, čo to je, a ktorých oblastí správania v online prostredí sa týka.   Praktický blok obsahuje 37 aktivít a metodické materiály.