Hry

Hra Digitálni Hrdinovia

Ide o stolovú hru, ktorá otvára témy bezpečného online prostredia a necháva žiakom priestor, aby sami nachádzali vhodné riešenia. Hra slú ...

Prečítajte si viac
Ide o stolovú hru, ktorá otvára témy bezpečného online prostredia a necháva žiakom priestor, aby sami nachádzali vhodné riešenia. Hra slúži na prevenciu a vysporiadanie sa s kyberšikanou z pohľadu obete, aj mlčiacej väčšiny. Hrá sa s figúrkami na hracej ploche, pričom ide o to, aby žiaci čo najviac uvažovali a vyhodnocovali predkladané problémy, s ktorými sa môžu stretnúť v online prostredí. Hra je určená primárne pre školy. Učitelia, ktorí sa rozhodnú hru Digitálni hrdinovia využiť počas svojej hodiny a zahrať si ju so svojimi žiakmi, si ju môžu stiahnuť, vo formáte, aký im vyhovuje vzhľadom na možnosti tlače, ktorú majú k dispozícii. Učiteľ rozhodne, akú úroveň náročnosti, aké okruhy tém a koľko času môže hre počas hodiny venovať. Pre učiteľov je sú pripravené aj metodiky, ktoré ponúkajú viacero tipov, ako hra a komix využiť počas hrania na hodine. Hru môžu hrať dvaja až piati hráči od 9 rokov. Trvanie hry závisí od počtu úloh, ktoré je potrebné počas hry vyriešiť, no malo by sa pohybovať od 45 do 90 minút. Učiteľ si môže navoliť úlohy podľa tém – kyberšikana, digitálne zručnosti a bezpečnosť, digitálne občianstvo a wellbeing a zdravie, podľa toho, na akú oblasť sa chce zamerať. Hra ďalej umožňuje učiteľovi zvoliť stupeň závažnosti problematickej oblasti (úroveň 1 = nepríjemnosti, úroveň 2 = riziká, úroveň 3 = zločiny).  Varieta možností, ako sa hru môžete hrať sa môže spočiatku zdať náročnejšia na porozumenie. Vďaka tomu je sa však stáva veľmi flexibilnou a pomáha učiteľovi otvoriť práve tie témy, ktoré chce s triedou riešiť.