Kniha

(Ne)bezpečne v sieti

Publikácia je určená hlavne mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou, ale aj pedagógom. Je rozdelená do dvoch hlavných blokov. Teoretická časť sa skladá zo štyroch tématických kapitol. Každá kapitola obsahuje postrehy a názory autorov, ale aj informácie z odbornej literatúry. Mediálna gramotnosť: Úvodná kapitola do problematiky, poukazuje na dôležitosť spracovania informácií a faktory, ktoré na nás…
Read More