Vzdelávacie materiály

FILM: Protirómsky protest “Veľké upratovanie” v Krásnej hôrke

Marián Kotleba získal od miestneho podnikateľa časť pozemkov pod rómskou osadou v Krásnohorskom podhradí. V online priestore zmobilizoval prívržencov jeho novej politickej strany ĽSNS, ktorí sa stretli na konci septembra 2012 s cieľom podporiť akciu „Veľké upratovanie“.
Read More

ZMUDRI – Prečo šikanujeme druhých?

Vzdelávacie videá, ktoré pripravilo o.z. ZMUDRI v spolupráci s digiQ
Read More

ZMUDRI – Ako sa zbaviť ZÁVISLOSTI na sociálnych sieťach?

Vzdelávacie videá, ktoré pripravilo o.z. ZMUDRI v spolupráci s digiQ
Read More

ZMUDRI – Rómovia, LGBTQ, ženy,… kde VŠADE diskriminujeme?!

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.Learn more Load video Always unblock YouTube
Read More

ZMUDRI – Nenechaj sa diskriminovať

Vzdelávacie videá, ktoré pripravilo o.z. ZMUDRI v spolupráci s digiQ
Read More

Hra Digitálni Hrdinovia

Ide o stolovú hru, ktorá otvára témy bezpečného online prostredia a necháva žiakom priestor, aby sami nachádzali vhodné riešenia. Hra slúži na prevenciu a vysporiadanie sa s kyberšikanou z pohľadu obete, aj mlčiacej väčšiny. Hrá sa s figúrkami na hracej ploche, pričom ide o to, aby žiaci čo najviac uvažovali a vyhodnocovali predkladané problémy, s…
Read More

Digitálni Obrancovia

Slovenská verzia Digital defenders, ktorú pripravili v EDRi a ktorú sme aktualizovali pre slovenské prostredie v roku 2020. Hru Digitálni Obrancovia si môžete stiahnuť tu
Read More

(Ne)bezpečne v sieti

Publikácia je určená hlavne mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou, ale aj pedagógom. Je rozdelená do dvoch hlavných blokov. Teoretická časť sa skladá zo štyroch tématických kapitol. Každá kapitola obsahuje postrehy a názory autorov, ale aj informácie z odbornej literatúry. Mediálna gramotnosť: Úvodná kapitola do problematiky, poukazuje na dôležitosť spracovania informácií a faktory, ktoré na nás…
Read More

Myslime o nenávisti kriticky

Myslime o nenávisti kriticky “Nenávistné prejavy” sa môžu pohybovať od urážlivých vtipov až po výzvy na masové vraždy, takže nie je vždy ľahké ich identifikovať, keď ich počujeme. Niekedy sa ľudia mylne domnievajú, že rečníci majú v úmysle ublížiť, hoci možno len hovoria z nedostatočného povedomia. Na druhej strane je tiež ľahké prehliadnuť kumulatívne účinky,…
Read More

Čo sú nenávistné prejavy?

Čo je nenávistný prejav? Neexistuje všeobecne uznávaná právna definícia “nenávistného prejavu”. “Nenávistné prejavy” sú veľmi široký pojem – možno ich použiť na označenie akéhokoľvek diskriminačného prejavu, ktorý popiera ľudskosť iných alebo podnecuje k ubližovaniu. Takéto prejavy majú nesporne negatívny vplyv na spoločnosť, najmä na menšiny a marginalizované skupiny. Medzinárodné právo v oblasti ľudských práv jasne…
Read More