Xenofóbia (zo starogréckeho ξένος (xénos) “cudzí, cudzí, cudzí” a φόβος (phóbos) “strach”) je strach alebo nenávisť voči tomu, čo je vnímané ako cudzie alebo neznáme. Je výrazom vnímaného konfliktu medzi vnútornou a vonkajšou skupinou a môže sa prejavovať podozrievaním jednej z nich z aktivít druhej, túžbou eliminovať jej prítomnosť a strachom zo straty národnej, etnickej alebo rasovej identity.