skratka pre Virtuálnu privátnu sieť. Je to sieť na prepojenie počítačov na rôznych miestach vo svete do jednej virtuálnej počítačovej siete. V praxi slúži bežným užívateľom na šifrovanie zdieľaných či prijímaných dát a tým aj zvýšenie bezpečnosti na internete.