S vhodným zariadením je možné ocitnúť sa kdekoľvek na svete. Virtuálna realita ponúka (minimálne) vizuálnu a auditívnu simuláciu vybraného prostredia a interakciu s ním. V súčasnosti je najrozšírenejšia herná virtuálna realita, ale čoraz častejšie sa využíva aj vo výuke (napr. simulácia inej rasy), v medicíne (expozičná psychoterapia) a výskume (ľudské reflexy).