Transfóbia „je znechutenie, strachhnev alebo diskomfort pociťovaný alebo dávaný najavo trans ľuďom alebo ľuďom s rodovo nestereotypým správaním“.[1] Iná definícia transfóbiu definuje ako iracionálny strach pred nejakou osobou, nakoľko sa táto osoba správa ako osoba odlišného pohlavia od pohlavia, ktoré jej bolo priradené pri narodení, napr. prostredníctvom hormonálnej liečby, chirurgického zákroku, odevu alebo kozmetiky.