je takisto tvorený videami, na rozdiel od YouTube sú však tieto videá iba niekoľko sekúnd dlhé. Obľúbené sú videá s tančekmi, rôzne výzvy, vizuálne príjemné videá, aj na Tiktoku sa však nájdu aj náučné videá (napríklad tvorba používateľky PinKatS, ktorá je učiteľkou slovenského jazyka a na
Tiktoku učí správnu gramatiku). Istým psychologickým trendom, ktorý pravdepodobne čiastočne vyplýva z kontextu aktuálnej éry (doba digitálnych technológií), je zníženie tenacity pozornosti (zložka pozornosti, reprezentujúca schop- nosť udržať myseľ zameranú na jeden podnet na dlhšiu dobu). Dĺžka videa na Tiktoku je obmedzená na 15 sekúnd – čas, ktorý je veľmi nenáročný na udržanie tenacity pozornosti a to je rozhodne faktor, ktorý pridáva Tiktoku na atraktivite. Aktuálne je možné spojiť štyri 15 sekundové videá.