nevyžiadaná pošta, najčastejšie využívaná ako reklamný prostriedok. Väčšina e- mailových platforiem používa antispamové prostriedky a dokáže automaticky triediť nevyžiadanú poštu, ktorú nevymaže, ale presunie do osobitného priečinku.