operačné vybavenie počítača. Systémový softvér slúži pre samotný chod počítača (operačný systém, napr. Windows, iOS, Android, Linux), aplikačný softvér (aplikácia, appka) umožňuje užívateľovi vykonávať užitočné činnosti (napr. Google Chrome, Microsoft Word, Messenger, Kalkulačka, či Fotoparát v mobile). Metaforicky by sme mohli softvéry nazvať dušou počítača. Vytvára ho programátor – píše textový kód v jazyku počítača, ktorý keď počítač prečíta, dokáže vykonať pokyn zapísaný v kóde. Sústava takýchto pokynov vytvorí softvér.