je webová služba fungujúca pomocou webovej platformy, určená na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi. Medzi najrozšírenejšie sociálne siete medzi žiakmi a študentmi na Slovensku sú: YouTube, TikTok, Instagram, Whatsapp, Pinterest, Snapchat, Reddit, Facebook