je služba podobná WhatsAppu – slúži len na súkromnú komunikáciu (chat). Signal, podobne ako WhatsApp, využíva technológiu zasielania šifrovaných správ. Keď sa k správam dostanú napríklad hackeri, alebo iné tretie strany, nedokážu si správy len tak prečítať, musia ich najskôr dešifrovať skúšaním rôznych dekódovacích algoritmov. Avšak Signal je open source, teda každý si môže prečítať, ako je nakódovaný. Tí, ktorí sa venujú bezpečnosti, môžu skontrolovať jeho zraniteľnosť. WhatsApp je chránená značka a kód je teda nedostupný pre ďalšie výskumné účely.