posielanie správ cez internet alebo SMS, majúcich sexuálny alebo vyzývavý podtón. Súčasťou môžu byť explicitné fotografie (ang. nudes).