Sexizmus je pojem označujúci diskrimináciu na základe príslušnosti k pohlaviu alebo roduanalogicky porovnateľnú s rasizmom.