Hardvér a softvér poskytujúci služby a prostredie pre činnosť internetových používateľov.