Uvažovanie nad sebou samým. Sebareflexiu možno označiť aj za akúsi osobnú analýzu. Niekedy sa označuje aj ako autoreflexia.