Akákoľvek informácia, ktorú o  sebe osoba v komunikácii s druhými odhaľuje iným.