z ang. podvod, väčšinou za účelom krádeže finan- čných prostriedkov; jednou z foriem je napr. phishing.