z ang. augmented reality; niektoré mobilné aplikácie využívajúce fotoaparát sú obohatené o schopnosť pridať do obrazu, ktorý cez kameru aktuálne vidíme, ešte niečo navyše – napr. obrázok, alebo informáciu. Umelá inteligencia v mobile rozozná, že kamera je nasmerovaná na jablko a vyhodnotí jeho pravdepodobné výživové hodnoty, ktoré potom zobrazí používateľovi na displeji. Obľúbené sú hry využívajúce rozšírenú realitu (napr. Pokémon), ale využíva ho napr. aj IKEA, ktorá umožní potencionálnemu zákaz- níkovi virtuálne si vyskúšať, ako by vyzeral nábytok na predaj u nich doma.