Rankizmus je “urážlivé, diskriminačné a/alebo vykorisťovateľské správanie voči ľuďom z dôvodu ich postavenia v určitej hierarchii”. Zneužívanie na základe hodnosti je základom mnohých ďalších javov, ako je šikanovanie, rasizmus, šikanovanie, ageizmus, sexizmus, ableizmus, mentalizmus, antisemitizmus, homofóbia a transfóbia. Termín “rankizmus” spopularizoval fyzik, pedagóg a občiansky diplomat Robert W. Fuller.