Je charakteristická dlhodobým pôsobením, je koncepčná a má za cieľ ovplyvnenie myslenia, postojov a  konania, často s  celospoločenským pôsobením (v  kontexte krajín, národov, spoločenstiev). Propagandisti systematicky spájajú viacero upravených ideí, teórií až ideológií. Najčastejšie býva inštitucionalizovaná, teda je cieleným pôsobením politickej strany či vplyvného spoločenstva. Využíva dezinformácie, manipuláciu verejnej mienky cez prvky, na ktoré spoločnosť reaguje citlivo (národnosť, sloboda, nezávislosť, bezpečnosť a pod.). Často sa stretávame s očierňovaním iných štátov, národností či spoločenstiev.