forma útoku, pri ktorej sa útočník snaží s falošným profilom na internete získať osobné alebo prihlasovacie údaje iných užívateľov za účelom zneužiť ich. Vzniklo z anglického pojmu fishing (rybolov) ako metafora – útočník „loví“ cudzie osobné údaje v mori dát. Voči phishingu sa dá brániť opatrným prístupom k doručeným správam, dôsledným čítaním obsahu správ a zvyšovaním informovanosti o ky- bernetických útokoch.