Neurodiverzita alebo ND sa vzťahuje na rozdiely v ľudskom mozgu a poznávaní, napríklad v spoločenskom správaní, učení, pozornosti, nálade a iných duševných funkciách. Pojem vytvorila v roku 1998 sociologička Judy Singerová, ktorá ho pomohla spopularizovať spolu s novinárom Harveyom Blumom, a uvádza ho do kontextu biodiverzity. Tento názor vznikol z hnutia za práva autistov ako výzva voči prevládajúcim názorom, že niektoré veci, ktoré sa v súčasnosti klasifikujú ako neurovývinové poruchy, sú vo svojej podstate patologické. Vychádza zo sociálneho modelu postihnutia, podľa ktorého postihnutie vzniká v dôsledku spoločenských prekážok, ktoré sú v interakcii s individuálnymi rozdielmi, a nie iba Následná paradigma neurodiverzity vyvolala medzi zástancami zdravotného postihnutia kontroverziu, pričom jej odporcovia tvrdia, že hrozí riziko bagatelizovania utrpenia spojeného s niektorými postihnutiami, a vyzýva na akceptovanie vecí, ktoré by si niektorí želali liečiť.