Pojem vznikol spojením dvoch slov net – sieť a etiketa – súhrn zásad spoločenského správania. Netiketa je teda súhrn všeobecných pravidiel slušného správania užívateľov na internete.