Mužské privilégium je systém výhod alebo práv, ktoré sú dostupné mužom výlučne na základe ich pohlavia. Prístup mužov k týmto výhodám sa môže líšiť v závislosti od toho, do akej miery zodpovedajú ideálnej mužskej norme ich spoločnosti.