Mizogýnia všeobecne označuje (chorobný) odpor, pohŕdanie, nenávisť, alebo predsudky voči ženám. Mizogýnia na seba môže brať mnoho podôb, ako napríklad sociálne vylúčenie, priama alebo nepriama diskriminácianepriateľstvoandrocentrizmuspatriarchát, ponižovanie, podceňovanie alebo obmedzovanie žien, násilie voči ženám alebo ich sexuálna objektivizácia. Ide o extrémnu formu sexizmu.

Človek, trpiaci mizogýniou sa nazýva mizogýn