Memes – (niekedy skrátene meme či slengovo memečko) je označenie pre myšlienkový pojem, ktorý sa šíri prostredníctvom internetu. Popisuje nejaký nápad, myšlienku či informáciu, ktorá sa rýchlo šíri po internete. V prostredí webu môže mať také meme formu obrázku, odkazu, videa, celej webovej stránky, a dokonca to môže byť 15 len nejaké slovo, ktoré sa začne objavovať a šíriť na internete (mnohé četovacie skratky). Meme je pojem silne spätý s  virálnym marketingom (prípadne s  nekonvenčným nízkonákladovým guerilla marketingom), kde je viditeľná snaha o vytvorenie nejakého fenoménu, o  ktorom si ľudia budú rozprávať a posielať si medzi sebou odkazy (prípadne zdieľať na sociálnych sieťach).