satiricky ladené obrázky, obrázkové koláže, komiksy alebo videá s krátkym textom. Väčšinou vyjadrujú emóciu, s ktorou sa stretáva a stotožňuje veľké množstvo ľudí. Situácia je aplikovaná do obrázka tak, že je vyobrazená v extrémnejšej podobe. Ich hlavnou vlastnosťou je flexibilnosť – jeden obrázok (zvyčajne známy napr. z filmu, videoklipu, interview) môže byť použitý pre množstvo situácií, ktoré zvyčajne sprevádza tá istá emócia. Hlavnou funkciou internetových mémov je humor, ktorý je zvyčajne neškodný, ale môže byť použitý aj nevhodne, napr. ako prostriedok na dehonestáciu určitých skupín ľudí.