Informácia, ktorú zverejní nejaké médium, sa v  tej chvíli stáva mediálnym príspevkom. Niektoré médiá si dávajú veľký pozor na to, čo publikujú a vynakladajú veľké úsilie, aby mali overené informácie a dôveryhodné zdroje. Iné médiá sa sústredia na pravdivosť informácií a vierohodnosť zdrojov menej a sledujú prevažne svoje záujmy (ekonomické, politické, osobné). U médií, ako sú sociálne siete, je kontrola vzniku a šírenia príspevkov minimálna.