Súbor zručností, ktoré ľuďom umožňujú efektívne a bezpečné využívanie médií. Je to schopnosť najmä vyhľadávať, prijímať, analyzovať, kriticky hodnotiť, ale i vytvárať rôzne mediálne príspevky. Mediálne gramotný človek sa s prehľadom orientuje v záplave mediálnych výstupov a do jeho základnej výbavy patrí schopnosť kriticky myslieť.