Vo všeobecnosti snaha ovládať myslenie druhej osoby či skupiny osôb. V médiách je to cielená činnosť, kedy sa manipulátor snaží druhej osobe alebo skupine osôb vnútiť názory, postoje či až konanie, ktoré im nie sú vlastné. Zámerom manipulácie je udržať si finančné zisky alebo moc konkrétnej skupiny. Často využívanými metódami je apelovanie na ľudské hodnoty, cenené spoločenské javy a zdôrazňovanie spoločenských rozdielov v  neprospech napádanej skupiny (zdravie, Boh, demokracia, sloboda, sociálne zvýhodnenie, verejné zdroje – vaše dane a podobne).