Zahŕňa využitie informačných a komunikačných technológií na podporu zámerného, opakovaného nepriateľského správania jednotlivcom alebo skupinou, ktoré má za cieľ ublížiť iným. Vďaka možnosti ostať na internete anonymným a mať k nemu neustály prístup je jednoduchšie šikanovať kyberneticky. Následky pritom môžu byť takisto fatálne.