zobrazuje zdrojový kód programu vytvorený programátormi. Bežný používateľ s ním klasicky neprichádza do styku.