typ počítačového vírusu, ktorý zaznamenáva a ukladá stlačenia kláves, a z takto uložených dát dokáže identifikovať, ktoré dáta sú naše osobné údaje (ako napríklad prihlasovacie heslá).