Identifikačné číslo každého zariadenia pripojeného v internetovej sieti. Pomáha lokalizovať približnú geografickú polohu používateľa a poskytovateľa internetu, cez ktorého sa dotyčný v tom momente pripojil s jeho zariadením na internet. Aktuálnu IP adresu vám pridelil poskytovateľ internetu, na ktorý je používateľ práve pripojený.