unikátne číslo pridelené každému počítaču komunikujúcemu v internetovej sieti. Vďaka nemu môžeme prijímať a odosielať dáta z adresy na adresu iným počítačom. To znamená, že žiadne internetové pripojenie nie je anonymné – stránky ukladajú IP adresy užívateľov, a keď niekto uverejní nevhodný obsah, administrátori vedia takéhoto používateľa jednoducho vystopovať podľa adresy počítača, s ktorou sa do siete pripojil.