Trollom je v internetovom slangu označovaný účastník online diskusií, ktorý vyvoláva spory, provokuje užívateľov internetu (najmä na sociálnych sieťach) a zverejňuje zámerne urážlivé, dráždivé, klamlivé alebo irelevantné príspevky k rôznym témam. Snaží sa podnietiť ostatných užívateľov k  ostrej reakcii, upútať pozornosť, úmyselne narušuje diskusiu a  odkláňa sa od témy debaty a častokrát vedome šíri poplašné správy. Trollovia môžu byť najatí alebo „trollovať“ z vlastného presvedčenia.