služba, ktorú poskytuje väčšina internetových prehliadačov, ktorá zamedzí zapisovaniu dát cookies do pamäti zariadenia. Neznamená anonymitu na internete – IP adresa ostáva viditeľná. Inkognito je vhodné používať, napríklad keď nechceme aby si algoritmus zapamätal naše vyhľadávanie alebo prihlasovanie, napríklad ak sa potrebujeme prihlásiť na verejnom počítači alebo počítači niekoho iného. Na Inkognito sa dostane cez tri bodky v pravom hornom rohu.