Jeden z  dôsledkov bulvarizácie, ktorý s  popularitou sociálnych médií získal omnoho viac priestoru. Za infotainment (spojenie slov information a  entertainment – informácie a zábava) sú označované mediálne obsahy, ktoré sa tvária ako spravodajské, ale majú primárny cieľ pobaviť a vyvolať emócie, čomu podriaďujú výber tém.