z ang. influence = vplyv alebo ovplyvňovať. Influencerom sa môže stať každý, kto zaujme dostatočný počet sledovateľov. Zvyčajne ide o verejne známu osobu z oblasti showbusinessu, ale môže ísť aj o moderátorov či environmentálnych aktivistov. Pri spracovávaní obsahov ich postov je dôležité vnímať kontext, prečo zverejňujú daný post, a či ide o reklamu alebo spoluprácu. Práca influencera sa využíva v marketingu a zvyšovaní predaja produktov či služieb. Známym influencerom je napríklad kondičný tréner Maroš Molnár alebo komička Lujza Garajová Schrameková