Tvrdenie alebo systém tvrdení, o ktorom/ktorých v  čase jeho/ich formulovania nemožno rozhodnúť, či sú pravdivé alebo nepravdivé.