Vo vojenskej stratégii je to zmes konvenčnej vojny, nekonvenčnej vojny a kybernetickej vojny. Pojem sa používa ako metafora pre zveličenie hrozby kybernetických útokov. Vo vojenských kruhoch je chápaná táto vojna ako podporná popri bežných konvenčných operáciách.