Technické vybavenie počítača, všetky hmatateľné súčiastky a zariadenia. Metaforicky by sme ho vedeli nazvať telom počítača.