Profesionálna práca programátora, hľadanie a aplikácia riešení pro- blémov. Nesie negatívny podtón, pretože množstvo ľudí si pod týmto pojmom predstavuje a prezentuje deje a osoby, ktoré zodpovedajú skôr popisu crackera, crackingu.