Nadväzovanie citových väzieb predátora s dieťaťom (a niekedy aj s jeho rodinou), za účelom znížiť zábrany dieťaťa, smerujúc k sexuálnemu zneužívaniu.