Pohyblivý obrázok bez zvuku. Posiela sa v konverzácii na podčiarknutie odkazu alebo postoja. Populárnym zdrojom je giphy.com.